Privacy


Bella Nails respecteert de privacy van haar klanten en stelt de bescherming daarvan ten alle tijden voorop. 
Bella Nails gaat dan ook zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar klanten en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied. Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet beschikbaar gesteld aan derden. Bella Nails gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de bestelling. Als u aangeeft de nieuwsbrief van Bella Nails te willen ontvangen dan zullen uw gegevens alleen voor die doeleinden worden gebruikt. Afmeldingen voor de nieuwsbrief kan via info@bellanails.nl